Kết hôn - li hôn

Chia tài sản nước ngoài ra sao? Nay tôi muốn ly hôn nhưng chồng tôi không về nước thì có thể làm thủ tục ly hôn được không? Chúng tôi có tài sản chung là căn nhà ở nước ngoài, vậy tôi...

https://a.partner-versicherung.de/view.php?partner_id=24454&ad_id=755

banner 300x125 xemtuvi