Đoàn tụ gia đình khi chồng đang nhận Hartz IV?

Hỏi:

Tôi dự định kết hôn với người có quốc tịch Đức, nhưng anh đang nhận Hartz IV. Anh đã ly dị vợ cách đây 10 năm. Hiện tôi đang ở Việt Nam. Trường hợp anh nhận Hartz

...