Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Thời trang

Vì sao người Pháp chỉ có 10 bộ quần áo? Tại Paris – kinh dô thời trang của thế giới, hàng ngày đều có những mốt mới liên tục ra đời. Nhưng những người sống tại thủ đô hoa lệ này, sao lại chỉ cần...