Chữ và Nghĩa

 Khi tiếng Việt "thất thủ" ở chính nước Việt Đang có một sự xâm thực rất ghê gớm đẩy lùi tiếng mẹ đẻ ngay trên đất nước của người Việt. Ít nhất là có...

Báo động về “rác” ngôn ngữ “Ngọc Trinh lại vừa lộ hàng, phô “cả nhà máy” sữa các thím ạ. Nữ hoàng nội y trở thành hot girl cũng vì những...