Chữ và Nghĩa

Người Việt từng chỉ xưng hô tao - mày Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng cho rằng, người Việt từng có cách xưng hô phổ biến hai ngôi “tao” và “mày” duy nhất....