Học tiếng Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức

Học tiếng Đức theo chủ đề về Thời gian Bài học tiếng Đức: Bạn nói như thế nào? Các ngày trong tuần, Thứ Hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy, Chủ Nhật, Hôm...

Phủ định trong tiếng Đức Bất kì ngôn ngữ nào cũng có nghĩa biểu đạt khẳng định hoặc phủ định. Các cách phủ định trong tiếng Đức khá đa dạng....