Học tiếng Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức

Phủ định trong tiếng Đức Bất kì ngôn ngữ nào cũng có nghĩa biểu đạt khẳng định hoặc phủ định. Các cách phủ định trong tiếng Đức khá đa dạng....