Học tiếng Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức

Đức có thêm 1.200 từ mới thú vị liên quan COVID-19 Các nhà ngôn ngữ học Đức làm nhiệm vụ tập hợp các từ mới liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho biết các từ mới này chính là câu chuyện phản...