Học tiếng Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức Có hơn 200 động từ bất quy tắc tiếng Đức. Động từ bất tắc trong tiếng Đức là một loại động từ có các sử...