Học tiếng Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức

So sánh trong tiếng Đức Sau đây là cách sử dụng cấu trúc so sánh bằng tiếng Đức, giúp bạn nắm vững cách sử dụng khi bạn muốn so sánh...

Làm thế nào để nghe tốt tiếng Đức Bài nghe tiếng Đức là một trong những bài tập được đánh giá là khó nhất trong 4 kĩ năng. Vậy làm thế nào để có thể...