Thứ năm, 07 Tháng 7 2022

Tâm sự

Vợ chồng bỗng dưng chán nhau Cái “bỗng dưng” đó là có thật. Là “bỗng dưng” chứ không phải “chán dần đều” đâu. Bỗng dưng một ngày ta chán người bạn đời của ta....