Tâm sự

Mùa Vu lan, nhớ đấng sinh thành... Sinh thời, cha tôi từng là "cậu ấm", chỉ lo học, không biết cày ruộng, chưa từng tự tay cắm cây lúa xuống bùn. Vậy...