GÓC NHÌN

Miệng nói "cách mạng 4.0", tay làm 0.4! Bây giờ, đi đâu cũng nghe người ta ra rả nói về cuộc cách mạng 4.0, thường mang tính chất cảnh báo. ...

Chúng ta sống ảo từ bao giờ? “Mấy tuần qua, mạng xã hội liên tục dậy sóng bởi một số vụ bê bối pháp đình, bởi những lời tố cáo xâm hại...