Góc nhìn

Trụ điện mà biết nói năng ##Ông thấy chưa, chỉ một chiếc xe hơi mà có thể tông gãy đổ 9 trụ điện bêtông cốt thép ở Thủ Đức kìa!...

banner 300x125 xemtuvi