Góc nhìn

Nhà máy thủy điện không phép! Sau hàng chục năm xây dựng và đưa vào hoạt động, người ta mới phát hiện các sai phạm khủng của Nhà máy thủy điện Tà Thàng. Té ra nhà máy này không có giấy...

Sự dối trá ngự chốn pháp đình Mấy hôm nay, dư luận tròn mắt trước thông tin mới nghe cứ tưởng là chuyện bịa. Đấy là câu chuyện hết sức kỳ lạ, diễn ra ở tòa án huyện Đắk Song, tỉnh Đắk...