Góc nhìn

Chữ Việt Nam song song: Tùy tiện, phản khoa học "Ngay cái tên "Chữ Việt Nam song song" đã rất phản khoa học. Việc cấp chứng nhận bản quyền có nghĩa Cục Bản quyền tác giả thừa nhận có một chữ Việt mới song song với chữ quốc...

Lại chuyện Tây, ta chống dịch bệnh Covid-19 Những ngày này, dịch Covid-19 được dự báo diễn biến phức tạp. Từ việc tích trữ đồ, đeo khẩu trang, đến đóng cửa các dịch vụ công cộng... giữa tavàTây đều có những chuyện đáng...

22 megabytes