Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Góc nhìn

Tiến sĩ "dỏm": Lỗi do ai? Nhiều đề tài luận án tiến sĩ bị cho là chỉ tương đương với báo cáo, tham luận làm suy giảm nền học thuật Việt Nam. Nguyên nhân từ nghiên cứu sinh hay từ giáo sư...

Vừa phải thôi các quan Y tế! Từ đầu năm 2023, các bệnh viện công có thể thu tiền khám bệnh mỗi lượt 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày. Đây là mức giá được đề xuất trong “Dự...

Ngọt bùi của những tiếng rao Miền Tây là xứ sở của những dòng kinh, đất rộng người thưa, lác đác xa mới có một mái nhà. Xe cộ ít qua lại như ở phố, tiếng lá xào xạc nhỏ nhoi...