Góc nhìn

‘Người Việt nên chơi Tết thay vì ăn Tết’ Ngày nay thức ăn, vật chất đủ đầy, chúng ta nên chuyển sang chơi Tết để chăm sóc đời sống tinh thần hơn là sa vào rượu chè, nhậu nhẹt....

Nên thế, vì dân mình hay nhầm Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT đề xuất nên in "Mũ bảo hiểm" lên mũ bảo hiểm cho dân biết. Nhiều người đặt câu hỏi: "Lẽ nào dân ta không...