Góc nhìn

Ông Triệu Tài Vinh và một giấc mơ Một giấc mơ của riêng tôi, mơ về những cái viển vông, xa xỉ, về những cái khó xảy ra với ông nguyên Bí thư...