Suy nghĩ và Cảm nhận

Những người vượt biên Chúng ta cần siết chặt các đường biên giới, cả của quốc gia lẫn các tỉnh thành, để ngăn dòng người di cư tự do...