Suy nghĩ và Cảm nhận

Sống ở nước ngoài thua xa Việt Nam Tôi từng du học ở châu Âu, đã đi qua nhiều nước, chứng kiến cuộc sống của người mình bên đó. Và tôi đi đến kết luận: cuộc sống của người mình ở nước ngoài...

22 megabytes