Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Văn hóa Việt

Vì sao người Pháp thành lập thương điếm tại Côn Đảo? Năm 1768, vấn đề thiết lập một thương điếm tại Côn Đảo lại được người Pháp tiếp tục nêu lên. Trong tác phẩm Lịch sử giáo đoàn Đàng Trong 1658-1823, linh mục Adrien – Launay...