Tạm trú - thường trú

Việt kiều về nước có phải khai báo tạm trú? Xin cho hỏi Việt kiều khi về VN và lưu trú từ một tháng trở lên có phải ra UBND phường hoặc đến cơ quan nhà nước nào xác nhận việc lưu trú hay không?...

Page 1 of 5

banner 300x125 xemtuvi