Tạm trú - thường trú

Việt Nam: Luật Cư trú mới có hiệu lực từ 1/7

Việt Nam: Luật Cư trú mới có hiệu lực từ 1/7

Luật Cư trú mới bắt đầu có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không được cấp mới và lực lượng chức năng sẽ thu hồi những sổ đã cấp nếu thay đổi thông tin.


Những điểm đáng lưu ý của Luật Cư trú có hiệu lực từ 1-7

Những điểm đáng lưu ý của Luật Cư trú có hiệu lực từ 1-7

Từ ngày 1-7-2021, Luật Cư trú chính thức có hiệu lực, việc quản lý cư trú của công dân sẽ được chuyển từ thủ công, truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; sang quản lý bằng số hóa,

...
Những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021 công dân cần biết

Những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021 công dân cần biết

Nếu vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư.
Về nước làm việc có được giữ quốc tịch nước ngoài không?

Về nước làm việc có được giữ quốc tịch nước ngoài không?

Tôi sang nước ngoài sinh sống, đã nhập quốc tịch nước này. Hiện về Việt Nam làm việc, vậy có phải bỏ quốc tịch nước ngoài không?
Việt kiều về nước có phải khai báo tạm trú?

Việt kiều về nước có phải khai báo tạm trú?

Xin cho hỏi Việt kiều khi về VN và lưu trú từ một tháng trở lên có phải ra UBND phường hoặc đến cơ quan nhà nước nào xác nhận việc lưu trú hay không? Quy định này căn cứ vào văn bản luật nào của...