Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Tạm trú - thường trú

Việt Nam: Luật Cư trú mới có hiệu lực từ 1/7 Luật Cư trú mới bắt đầu có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không được cấp mới và lực lượng chức năng sẽ thu hồi những sổ đã cấp nếu thay đổi...

Page 1 of 6

banner 300x125 xemtuvi