Làm mẹ

Cha mẹ nên làm gì khi con nghiện điện thoại? Vừa về đến nhà sau buổi học, Nguyễn Thu Hà, 8 tuổi, cởi vội giầy, vứt cặp xuống đất, chạy vào vòi mẹ: “Cho con điện thoại”....