Điểm tin thế giới

Châu Âu không sợ lạnh, Nga có sợ ế hàng? Trước mắt châu Âu là một mùa đông không ngắn, trong khi có nhiều khách hàng khác cần khí đốt của Nga, mang đến nguồn...