Hỏi đáp pháp luật

Xin trở lại Quốc tịch Việt nam Điều kiện để người gốc Việt được trở lại Quốc tịch Việt Nam là gì?...