Hỏi đáp pháp luật

Công dân Việt Nam có được mang 2 quốc tịch không? Theo ý kiến của các luật sư, về nguyên tắc, công dân Việt Nam chỉ được mang một quốc tịch. Nhưng trong một số trường hợp ngoại lệ, Việt Nam vẫn cho phép công dân...

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến Visa Schengen Visa Schengen là loại visa cho phép bạn nhập cảnh vào các nước thuộc khối Schengen theo hiệp định khối Schengen thực thi từ ngày 26/03/1995. Các nước thuộc khối Schengen yêu cầu khách du...

20 megabytes