Hỏi đáp pháp luật

Không phụng dưỡng cha mẹ, có được thừa kế? Khi ông, bà tôi còn sống nhưng rất khó khăn, chú tôi không chu cấp. Nay ông bà đã mất hết và để lại một căn nhà nhỏ. Chú tôi có được thừa kế không?...

banner 300x125 xemtuvi