Hỏi đáp pháp luật

Bốn loại hộ chiếu cần phân biệt Một người có thể có mấy hộ chiếu, những ai được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hay hộ chiếu thuyền viên?...

Có được nhận con nuôi nếu đã có con ruột? Vợ chồng tôi đang định cư ở nước ngoài, đã có 2 con trai. Nay tôi muốn nhận cháu gái là con của chị ruột...