Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Chế độ - Chính Sách

Nước Đức cần người nhập cư Theo Bộ Nội vụ, luật mới cũng sẽ rút ngắn thời gian một người nào đó phải sống ở Đức trước khi họ đủ điều kiện nhập quốc tịch thông qua nhập tịch. Những người...

Định cư tại Đức cần những điều kiện gì? CHLB Đức là quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu (EU). Khi được cấp thẻ định cư tại Đức, điều đó đồng nghĩa với việc có thể lựa chọn bất kỳ quốc gia nào...