Chế độ - Chính Sách

Thông tin chung về các loại visa định cư Đức Với những người có vợ/chồng hoặc người thân ở Đức thì nhu cầu qua đó để đoàn tụ gia đình là rất lớn. Tuy nhiên...