Thời sự Đức

Đức siết chặt các quy tắc kiểm soát dịch Kể từ ngày 1/12, các cuộc gặp riêng tư, cuộc gặp gia đình và bạn bè được giới hạn tối đa 5 người từ 2 hộ gia đình, thay vì 10 người trước đó, không...

banner 300x125 xemtuvi