Nhân vật và Sự kiện

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỷ nguyên Angela Merkel Thế giới sau năm 2021 sẽ phán xét di sản của Angela Merkel, nhưng trong thế kỷ 21, chưa có nhà lãnh đạo nào khác đạt đến gần tầm vóc của bà.  ...

16 năm Merkel lèo lái châu Âu Trong 4 nhiệm kỳ thủ tướng, Angela Merkel đã dẫn dắt châu Âu và nước Đức vượt qua nhiều khủng hoảng....