Nhân vật và Sự kiện

Bức tường Berlin được xây dựng thế nào?  Bức tường Berlin được xây dựng từ ngày 12/8/1961 nhằm ngăn cách phần Đông và Tây thành phố. Chỉ sau 2 tuần, bức tường ngăn...