Sống ở Đức

Tư duy mới nhưng giáo dục cũ Tôi có quen một chị sang Đức năm 87 và khi nước Đức thống nhất, chị ấy cũng như bao nhiêu người khác là làm...

Chuyên mục phụ

Chuyên mục giúp bạn so sánh giá cả và các Tarif về Bảo hiểm , Internet, DSD, Điện, Gas ở Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức