Sống ở Đức

Cách dùng ZU trong tiếng Đức Từ Zu là một từ được sử dụng thường xuyên với nhiều vai trò và ý nghĩa khác nhau trong tiếng Đức. Sau đây, bài...

Xúc xích – Lịch sử của nước Đức Tính theo đầu người, người Đức uống bia nhiều nhất thế giới – khoảng 150 lít/người/năm – hơn bất cứ quốc gia nào khác. Quả...

Cách dùng Doch trong tiếng Đức Doch trong Tiếng Đức là một từ gây rất nhiều nhầm lẫn cho những người không nói tiếng Đức như tiếng mẹ đẻ....

Chuyên mục phụ

Chuyên mục giúp bạn so sánh giá cả và các Tarif về Bảo hiểm , Internet, DSD, Điện, Gas ở Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức