Sống ở Đức

Münster – thành phố xe đạp của Đức Với dân số hơn 310.000 dân nhưng sở hữu tới hơn 500.000 chiếc xe đạp, Münster (bang Nordrhein-Westfalen) được người dân Đức gọi là “thủ...

Chuyên mục phụ

Chuyên mục giúp bạn so sánh giá cả và các Tarif về Bảo hiểm , Internet, DSD, Điện, Gas ở Đức

Kinh nghiệm Học tiếng Đức