Thứ năm, 07 Tháng 7 2022

Cơ hội việc làm

Thị trường lao động Đức “khát” nhân lực Thị trường lao động Đức đang tiếp tục cơn "khát" nhân lực khi chính phủ nước này muốn thu hút mỗi năm 400.000 người nước ngoài và đã biết một nghề cụ thể....

Đức cảnh báo về tình trạng khan hiếm người lao động Đức sẽ sớm phải đương đầu với những vấn đề mà Anh đã phải đối mặt - các kệ hàng trống rỗng trong siêu thị và tình trạng thiếu nhiên liệu, như kênh tryền hình...