Cơ hội việc làm

Thị trường Đức hấp dẫn điều dưỡng Việt Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mới đây đã có thông báo tiếp tục tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm...

Sang Đức học nghề, tương lai rộng mở Mô hình học lý thuyết tại trường xen kẽ với thực hành ở doanh nghiệp giúp người lao động nâng cao kỹ năng và gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm...

Page 1 of 4

20 megabytes