Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Cơ hội việc làm

Cơ hội để lao động Việt sang làm việc ở Đức Lao động có thể tìm kiếm việc làm tại Đức dựa trên hệ thống điểm tập hợp các tiêu chí thông qua “thẻ cơ hội”. Bên cạnh đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước...

Thị trường lao động Đức “khát” nhân lực Thị trường lao động Đức đang tiếp tục cơn "khát" nhân lực khi chính phủ nước này muốn thu hút mỗi năm 400.000 người nước ngoài và đã biết một nghề cụ thể....