Thói xấu của người Việt

"Đại gia Việt giàu xổi nên thích khoe của" Theo TS Đinh Thế Hiển, những người giàu xổi không cảm nhận được tầm sâu văn hóa nên tiêu xài xa xỉ để khoe và...