Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Thói xấu của người Việt

So sánh - thói xấu của nhiều người Việt Nếu có một thói quen của người Việt khiến tôi tẩy chay và ghét cay ghét đắng đó chính là việc so sánh. Tôi không biết có nên gọi phong trào hay hiện tượng gì...