Thói xấu của người Việt

NÓI THẲNG: Họ đã làm bỉ mặt người Việt Nếu chuyện ông phó trưởng phòng thuộc một cục của Bộ Khoa học & Công nghệ bị bắt vì "ăn cắp hàng" tại Nhật là...