Hồi hương

Thủ tục hồi hương khi đang sống bất hợp pháp tại Đức Hỏi: Hiện tại tôi đang sống bất hợp pháp tại Đức được gần 1 năm. Tôi chưa từng nhập trại. Tôi bị mất hộ chiếu và hiện chỉ có mỗi giấy CMND Việt Nam. Bây...

Page 1 of 6

https://a.partner-versicherung.de/view.php?partner_id=24454&ad_id=755

banner 300x125 xemtuvi