Hồi hương

Người Việt tại Đức muốn về nước cần làm những thủ tục gì?

Người Việt tại Đức muốn về nước cần làm những thủ tục gì?

Người Việt ở Đức muốn hồi hương cần chuẩn bị các giấy tờ gì? Thủ tục hồi hương (đăng ký thường trú ở Việt Nam) tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Đức thế nào?


Thủ tục hồi hương khi đang sống bất hợp pháp tại Đức

Thủ tục hồi hương khi đang sống bất hợp pháp tại Đức

Hỏi:Hiện tại tôi đang sống bất hợp pháp tại Đức được gần 1 năm. Tôi chưa từng nhập trại. Tôi bị mất hộ chiếu và hiện chỉ có mỗi giấy CMND Việt Nam.

Bây giờ tôi muốn xin

...
Tài sản nào được mang về nước khi hồi hương?

Tài sản nào được mang về nước khi hồi hương?

Khi hồi hương, Bạn được phép mang theo những tài sản gì? Những tài sản nào phải chịu thuế nhập khẩu và thủ tục ra sao?

Hồi hương về Việt Nam

Hồi hương về Việt Nam

Trả lời về Điều kiện và Thủ tục hồi hương về Việt Nam đối với Kiều bào ở nước ngoài

Giải đáp về vấn đề quốc tịch khi Việt kiều hồi hương

Giải đáp về vấn đề quốc tịch khi Việt kiều hồi hương

Hỏi: Người Việt Nam định cư ở nuớc ngoài mang quốc tịch/ hộ chiếu nước khác khi hồi hương về Việt Nam thì có được mang hai quốc tịch hay chỉ còn một quốc tịch Việt Nam?