Hỏi: Người Việt Nam định cư ở nuớc ngoài mang quốc tịch/ hộ chiếu nước khác khi hồi hương về Việt Nam thì có được mang hai quốc tịch hay chỉ còn một quốc tịch Việt Nam?

Trả lời:

Luật Quốc tịch Việt Nam quy định, nhà nước Việt Nam "công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”. Việc cho thôi, tước bỏ quốc tịch, xin gia nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước quyết định.

Một trong những điều kiện để hồi hương về Việt Nam là người hồi hương phải có quốc tịch Việt Nam và mang hộ chiếu Việt Nam. Nếu có quốc tịch Việt Nam, đồng thời mang hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu nước ngoài thì cần có xác nhận đã đǎng ký công dân tại một cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Khi về hồi hương về Việt Nam, bạn được nhà nước Việt Nam ứng xử như mọi công dân của mình, dù rằng trên thực tế bạn còn có mang cả  quốc tịch/ hộ chiếu khác. Là công dân Việt Nam, bạn sẽ được hưởng các quyền công dân, và phải có nghĩa vụ công dân theo pháp luật Việt Nam quy định.

Trong các qui định liên quan đến hồi hương,  chúng tôi không thấy có qui định nào bắt buộc bạn phải từ bỏ quốc tịch và hộ chiếu nước ngoài mà bạn có.

Dat Cau Hoi
 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC