Tổng thống Ukraine Zelensky: Đã đến lúc chúng ta phản công!

Điểm tin thế giới
"Chúng tôi đã phê duyệt thời gian biểu bắt đầu di chuyển quân đội của chúng tôi, các quyết định đã được đưa ra!". Điều này đã được công bố vào tối thứ Hai 29.05 bởi Tổng thống Ukraine Zelensky trong một tuyên bố qua video.

Chiến tranh Biên giới 1979