Tin Việt Nam

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần lúc 2h52 ngày 7/8 ở tuổi 89, tại Hà Nội, theo tin từ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương....

22 megabytes