Tin Việt Nam

Người dân phải nộp những loại thuế gì? Hơn 100 thuế, phí, lệ phí có mặt trong mọi ngành nghề, lĩnh vực mà đích đến cuối cùng là người tiêu thụ....