Sức khỏe

Bạn muốn sống lâu hãy học người Đức Người Đức là một trong những dân tộc có tuổi thọ rât cao, hơn mức trung bình của toàn thế giới 10 tuổi. Muốn sống...