Người Việt 4 phương

Thấy ở sân bay Bên này, anh chàng Pháp to cao bên cạnh cô gái Việt nhỏ nhắn, nét mặt vẫn còn rõ vẻ thuần hậu Việt Nam....