Người Việt 4 phương

Khách Việt kẹt ở „thiên đường“ Cạn kiệt tiền khi kẹt lại lãnh nguyên hoang vắng,Lê Giang sống với người chăn tuần lộc và nhận nhiều hỗ trợ của người dân suốt hai tháng....

22 megabytes