Người Việt 4 phương

Nhọc nhằn mưu sinh xứ người Người Việt dù có đi đâu cũng gìn giữ cho mình những đức tính tốt. Một trong những đức tính đó là sự cần cù,...