Người Việt ở Đức

Bỏ Việt Nam sang Đức 10 năm, tôi thực sự thấy buồn Sống ở Đức buồn lắm, vì người ta đi làm, đi học, lái xe đi đâu cũng xa, về nhà chỉ thích ở nhà thôi. Gia đình là chính chứ bạn bè nhậu nhẹt chè...

Bên trong chợ Đồng Xuân ở Đức Trung tâm Đồng Xuân (Dong Xuan Center) được ví như Asiatown của Berlin. Trung tâm Đồng Xuân (Dong Xuan Center) là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán buôn, cửa hàng và nhà sản xuất...