Người Việt ở Đức

Giáng sinh buồn của người Việt nơi trời Âu Dịch Covid-19 lây lan mạnh dẫn đến hàng loạt lệnh phong tỏa, khiến kế hoạch về với người thân ăn Giáng sinh phải hủy bỏ. Các quy định giãn cách khiến nhiều người Việt phải...

Đưa 310 người Việt từ Đức về nước Chuyến bay của Vietnam Airlines đưa 310 công dân Việt Nam từ Đức - quốc gia đang trong đợt phong tỏa chặt chẽ vì đại dịch Covid-19 lần thứ 2 - về nước đã hạ...