Người Việt ở Đức

Đức bắt 9 người Việt 9 công dân Việt Nam bị cảnh sát Berlin và 4 bang của Đức bắt trong chiến dịch đột kích 33 địa điểm liên quan...