Đời sống

Tránh được thất bại tức là thành công Muốn tránh thất bại thì hãy khiêm tốn tìm học các "tấm gương thất bại". Tính ra tỉ lệ người bị thất bại mới là lớn, còn người thành công huy hoàng chẳng được bao...

Moderna thử nghiệm vaccine chống Omicron Moderna bắt đầu thử nghiệm lâm sàng liều vaccine tăng cường được phát triển riêng để chống lại biến chủng Omicron....