Hộ chiếu - thị thực

Việt Nam sẽ có hộ chiếu gắn chip điện tử từ 7/2020? Các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên có thể lựa chọn hộ chiếu gắn chip điện tử. Trong khi đó, hộ chiếu phổ thông dành cho công dân 14 tuổi trở xuống...

banner 300x125 xemtuvi