Hộ chiếu - thị thực

Hướng dẫn thủ tục xin visa định cư Đức Nhiều người đang dự định đi Đức du lịch, thăm thân hay công tác nhưng vẫn chưa rõ cách làm hồ sơ cũng như những...

Bốn loại hộ chiếu cần phân biệt Một người có thể có mấy hộ chiếu, những ai được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hay hộ chiếu thuyền viên?...