Hộ chiếu - thị thực

Đức: Thông tin về việc xin cấp thị thực Cơ quan đại diện của Đức tại Việt Nam có thể tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực quốc gia (thị thực dài hạn loại D) nếu việc nhập cảnh dự kiến là thực...

https://a.partner-versicherung.de/view.php?partner_id=24454&ad_id=755

banner 300x125 xemtuvi