Thứ năm, 07 Tháng 7 2022

Các vấn đề khác

Có được thừa kế tiền gửi ngân hàng? Bố tôi bị tai nạn mất đột, không để lại di chúc. Mẹ tôi muốn rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bố tôi ra chi tiêu, có được không? (Năng An)...

Không phụng dưỡng cha mẹ, có được thừa kế? Khi ông, bà tôi còn sống nhưng rất khó khăn, chú tôi không chu cấp. Nay ông bà đã mất hết và để lại một căn nhà nhỏ. Chú tôi có được thừa kế không?...

banner 300x125 xemtuvi