Các vấn đề khác

Có được nhận con nuôi nếu đã có con ruột? Vợ chồng tôi đang định cư ở nước ngoài, đã có 2 con trai. Nay tôi muốn nhận cháu gái là con của chị ruột...