Chia sẻ

Covid-19: Virus corona chủng mới kỵ khí hậu nóng ? Vào lúc đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội tại châu Âu và Bắc Mỹ, nơi khí hậu vẫn còn rất lạnh, một câu hỏi dưới dạng hy vọng đang được đặt ra: Liệu khí...

22 megabytes