Khám phá

Lý do phụ nữ chọn đàn ông giàu Đàn ông thường chỉ trích đàn bà tham phú phụ bần, vì mang tiếng ham tiền nên luôn chọn ai đó giàu sang hơn. Nhưng...