Khám phá nước Đức

Khổng Tử phán rằng... Nhiệm kỳ thứ tư của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã qua, nhưng dấu chân bà để lại trong chính trường và xã hội Đức sau ba thập kỷ làm chính trị sẽ còn...

Đức: Đi chợ Giáng sinh mùa dịch bệnh Nước Đức tháng 12 - tháng của những cơn gió buốt lạnh, những bông tuyết sớm rơi đã vội tan biến trước khi chạm đất, mong manh, lặng lẽ....