Nên hay không nên

Có nên dừng phát ấn Đền Trần? Câu chuyện có nên phát ấn đền Trần hay không lại tiếp tục được dư luận đặt ra cho năm 2018 dù nó không mới...