Tình yêu-Giới tính

Tại sao đàn bà ngoại tình? Đàn bà, phần đa trong số đó chỉ biết chăm lo cho gia đình, con cái, một lòng một dạ hy sinh....

Dạy con về giới tính thế nào? Dạy con về giới tính là chuyện chưa bao giờ dễ. Dạy thế nào, bắt đầu từ đâu, nói với con từ lứa tuổi nào?...là...