Tình yêu-Giới tính

Khi phụ nữ làm người thứ ba Đàn bà làm người thứ ba là đàn bà tội. Vừa tội lỗi với chính mình, lại vừa tội nghiệt với tổ ấm từng được...

Phụ nữ cô đơn sẽ mạnh mẽ lắm Trước nay tôi từng nghĩ, phụ nữ cô đơn sẽ mạnh mẽ lắm. Ngờ đâu, mấy hôm cô ấy yếu đuối quá chừng, mà nào...