Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Nhip sống trẻ

Buôn chuyện tốt hay xấu? Socrates, triết gia Hy Lạp từng nói, những bộ óc lớn thảo luận về ý tưởng, những bộ óc trung bình thảo luận về các sự kiện, những bộ óc non yếu thảo luận về...