Hồi hương

Chồng tôi là con lai Việt-Đức, có thể hồi hương về Việt Nam không?

Chồng tôi là con lai Việt-Đức, có thể hồi hương về Việt Nam không?

Hỏi: Chồng tôi 39 tuổi, sang Đức định cư đã gần 17 năm. Nay chồng tôi muốn xin hồi hương trở về VN sinh sống…

Muốn hồi hương người tị nạn phải làm gì?

Muốn hồi hương người tị nạn phải làm gì?

Hỏi:Tôi sang Đức tị nạn từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 5 năm 2005 tôi bỏ trại từ đó đến nay.
Đến bây giờ tôi muốn xin về Việt Nam. Vậy tôi phải về trại cũ để làm thủ tục về

...
Giải đáp về một số vấn đề liên quan đến hồi hương

Giải đáp về một số vấn đề liên quan đến hồi hương

Hỏi: Tôi là Việt kiều ở Đức, mang hộ chiếu CHLB Đức, đã được miễn thị thực, nhưng tôi không có hộ chiếu Việt Nam...