Tạm trú - thường trú

Đăng ký nhập khẩu cho người xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Đăng ký nhập khẩu cho người xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Câu hỏi:  Xin cho biết các thủ tục để một Việt kiều (đã xin lại quốc tịch Việt Nam) đăng ký nhập hộ

...
Trợ cấp xã hội tại Đức: Hartz-IV và một vài điều cần biết

Trợ cấp xã hội tại Đức: Hartz-IV và một vài điều cần biết

Câu hỏi: "Tôi đang ăn Hartz-IV, nhưng bây giờ tôi lại muốn chuyển nhà, xin hỏi tôi có chuyển nhà được

...
NVNONN mang quốc tịch VN, được cư trú ở VN bao lâu?

NVNONN mang quốc tịch VN, được cư trú ở VN bao lâu?

Câu hỏi:

Tôi được phép ở lại Đức vĩnh viễn nhưng vẫn chưa nhập quốc tịch Đức, mà vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Với hộ chiếu hiện tại của

...
Việt kiều muốn xin về Việt Nam sống lâu dài với gia đình ở Việt Nam

Việt kiều muốn xin về Việt Nam sống lâu dài với gia đình ở Việt Nam

Hỏi: Việt kiều muốn xin về Việt Nam sống lâu dài với gia đình hiện còn ở Việt Nam phải làm thủ tục như thế nào? Có phải là ban đầu xin được phép ở 6 tháng rồi sau đó phải xin gia

...
Thủ tục đăng ký tạm trú, đi lại và gia hạn thị thực tại Việt Nam của người...

Thủ tục đăng ký tạm trú, đi lại và gia hạn thị thực tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

1. Đăng ký tạm trú:

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài làm thủ tục đăng ký tạm trú tại cửa khẩu nơi nhập cảnh.