Kết hôn - li hôn

Về thủ tục li dị tại CHLB đức

Về thủ tục li dị tại CHLB đức

Về thủ tục li dị tại CHLB đức


Điều kiện đoàn tụ gia đình ở Đức

Điều kiện đoàn tụ gia đình ở Đức

Câu hỏi: Tháng 07/2008 tôi có nộp đơn xin Visa sang Đức đoàn tụ với chồng nhưng bị từ chối với lý do:

Der Lebensunterhalt ist nicht gesichert .

Giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi đăng ký ở Đức có được công nhận ở VN?

Giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi đăng ký ở Đức có được công nhận ở VN?

Hỏi:Chồng tôi là người Đức, sau khi chuẩn bị những thủ tục cần thiết chúng tôi đã về Đức và làm thủ tục kết hôn bên đó, nhưng tôi vẫn mang quốc tịch VN...

Giải quyết ly hôn đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Giải quyết ly hôn đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Hỏi: Tôi là người VN, mang quốc tịch VN, đã đăng ký kết hôn với người VN mang quốc tịch nước ngoài. Tôi đã định cư ở nước ngoài được 2 năm và có một con trai mang quốc tịch nước

...