Kết hôn - li hôn

Thủ tục kết hôn của Việt Kiều với người Việt trong nước

Thủ tục kết hôn của Việt Kiều với người Việt trong nước

 Câu hỏi:

Tôi là Việt Kiều hiện đang sống ở Đức. Tôi mới ly hôn và đã có quyết định của tòa án. Nay tôi muốn kết hôn với người Việt Nam đang sống tại Việt Nam. Vậy
...


Thủ tục ly hôn cho người Việt Nam tại Đức

Thủ tục ly hôn cho người Việt Nam tại Đức

Luật sư của TIN TỨC VIỆT ĐỨC trả lời về câu hỏi: Tôi hiện đang sống tại Đức, tôi còn cần những thủ tục và giấy tờ gì để có thể được giải quyết nhanh chóng nhất? 

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài?

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài?

Hỏi: Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài?

Kết hôn, ly hôn của người Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài

Kết hôn, ly hôn của người Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài

Hỏi: Việc kết hôn, ly hôn của người Việt Nam (có hộ chiếu và quốc tịch Việt Nam) đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài như thế nào? Mọi thủ tục kết hôn
...
Thủ tục người VN định cư ở nước ngoài kết hôn với công dân VN ở trong nước?

Thủ tục người VN định cư ở nước ngoài kết hôn với công dân VN ở trong nước?

1. Hồ sơ xin đăng ký kết hôn của người Việt Nam định cư ở nước ngoài với công dân Việt Nam ở trong nước cần có: