Thứ tư, 06 Tháng 7 2022

Người Việt 4 phương

Gian nan dạy con Tây nói tiếng Việt ‘Khi bắt đầu tập nói, con bị loạn ngôn ngữ vì mẹ nói tiếng Việt, ba tiếng Pháp, vợ chồng lại nói tiếng Anh với nhau’, chị Đan Hà kể. ...