Thứ tư, 17 Tháng 8 2022

Người Việt 4 phương

Bi thảm vụ án cô gái gốc Việt thuê sát thủ giết cha mẹ Cô con gái của một gia đình mẹ người Việt và bố người Việt gốc Hoa tại Canada đã thuê sát thủ giết cha mẹ mình. Nhiều chi tiết trong vụ án chấn động này...

Đi du học xong về Việt Nam làm việc gì? Sốc văn hoá không chỉ xảy ra đối với người nước ngoài mà đối với người đi ra nước ngoài học tập và sinh sống một thời gian quay về cũng vậy. Nếu không sốc văn...