Thứ bảy, 03 Tháng 12 2022

Người Việt 4 phương

Hai quốc tịch - Vài thông tin hữu ích Hiện một trong những thông tin người Việt đang và sắp sống ở nước ngoài quan tâm là việc Việt Nam đã chấp nhận luật đa quốc tịch với một số điều kiện....