Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Khám phá

Cuộc sống ra sao ở một thành phố quá đông du khách? Người dân địa phương giải thích về ảnh hưởng của du khách đối với họ, về phản ứng của chính quyền và về cách để du khách biết tôn trọng người dân phải sống quanh...