Hỏi đáp pháp luật

Việt kiều xin nhập quốc tịch Việt Nam Việt kiều có quốc tịch nước ngoài muốn xin quốc tịch Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam...

Bốn loại hộ chiếu cần phân biệt Một người có thể có mấy hộ chiếu, những ai được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hay hộ chiếu thuyền viên? ...

https://a.partner-versicherung.de/view.php?partner_id=24454&ad_id=755

banner 300x125 xemtuvi