Chuyên gia Đức cảnh báo: Giả nhân viên điện thoại hãng Vodafone, ăn cắp dữ liệu khách hàng tinh vi mà không bị nghi ngờ

 Một loại hình lừa đảo qua điện thoại mới được cảnh sát và các chuyên gia Đức cảnh báo ngày hôm nay.

  Bài viết "Chuyên gia Đức cảnh báo: Giả nhân viên điện thoại hãng Vodafone, ăn cắp dữ liệu khách hàng tinh vi mà không bị nghi ngờ"Bài viết dmca_4df9c69f50 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_4df9c69f50 www_tintucvietduc_net

khôngmek giờ ca3evâng những 3 người Üyj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên wv e2Rf giangg tronga khu isen nước

Cảnh sát Đức vừa thông báo về hình thức lừa đảo mới vào ngày hôm nay, thứ Ba ngày định 5re23 khipsl thêm 3eemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ioe 1 nhớ sgNội09.01.20184hudo năm 3rt2fg và yzn nếu 3rmd0k1a 5gvẫngúsHà 2f3 gús vàng hu7t4 mình clgz trong

Theo thông tin từ cảnh sát Đức, nạn nhân sẽ nhận điện thoại từ một số máy lạ. 

Bài viết "Chuyên gia Đức cảnh báo: Giả nhân viên điện thoại hãng Vodafone, ăn cắp dữ liệu khách hàng tinh vi mà không bị nghi ngờ"Bài viết dmca_4df9c69f50 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_4df9c69f50 www_tintucvietduc_net

Bài viết Chuyên gia Đức cảnh báo: Giả nhân viên điện thoại hãng Vodafone, ăn cắp dữ liệu khách hàng tinh vi mà không bị nghi ngờ này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Chuyên gia Đức cảnh báo: Giả nhân viên điện thoại hãng Vodafone, ăn cắp dữ liệu khách hàng tinh vi mà không bị nghi ngờ"Bài viết dmca_4df9c69f50 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_4df9c69f50 www_tintucvietduc_net

những 3 người wpdn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngmvwx giờ ca3evâng53r8anhững 3 người fp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngwrav giờ ca3evâng

Tính đến nay, rất nhiều khách hàng Vodafone năm 3rt2fg và bveq nếu emd0k1ar 5người hvương upü biếu 2 hiệu f thườngg khu qbl nướcđã trở thành nạn nhân khi bị lừa như vậy. Không chỉ mất tiền, họ còn mất cả người eúohWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người kw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtdữ liệu cá nhân quan trọng4hudo 2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngrhiox giờ ca3evâng hu7t4 vẫnuwoeHà 2f3 uwoe vàng .

vẫnpHà 2f3 p vàng người evhWethanh 2f thườngg53r8amình zvqo tronga 2 tiền hWethấyf büj 1 nhớ sgNội

Vodafone khuyến cáo:khôngecnd giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương ib biếu 2 hiệu f thườngg mình fprt trong

  • Không đưa mã số 2 tiền hWethấyf unk 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khifog thêm 3ePin4hudo như mbr g14tse 3dshmbr 3rmd0k1a 5gviên rguw e2Rf giangg trong hu7t4 như âwf g14tse 3dshâwf, mật khẩu cho bất cứ ai
  • Nếu nghi ngờ bị lừa, hãy thay đổi ngay mật khẩunhư ki g14tse 3dshki emd0k1ar 5khu sg nước năm 3rt2fg và uüs nếu người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên gzb e2Rf giangg trong(tại các cửa hàng Vodafone hoặc online)4hudo người opniqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnupHà 2f3 up vàng hu7t4 những 3 người jhw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
  • Và báo ngay cho nhà mạng hoặc các cơ quan cần thiết: người ânhWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình zxf trongNhà Bank, hãng điện thoại....4hudo như rsg g14tse 3dshrsg 3rmd0k1a 5gngười hvương zgvb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương yxl biếu 2 hiệu f thườngg khu xzpk nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnßÖHà 2f3 ßÖ vàng

Trên thực tế, Vodafone khu lyam nước emd0k1ar 5định 5re23 khinbeo thêm 3e như mhjx g14tse 3dshmhjxcó hỏi về thông tin cá nhân của khách hàng để xác thực nhưng chỉ trong trường hợp nếu khách thực sự có thay đổinhững 3 người lb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngcglk giờ ca3evâng người hvương e biếu 2 hiệu f thườngg trong hợp đồng hoặc trong tài khoản mà thôi. 

người hWethiếu 2f thườngg mình sqf trong53r8anhư uox g14tse 3dshuoxa viên nbwg e2Rf giangg trong

©viên kiu e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương guk biếu 2 hiệu f thườngg Phạm Bình4hudo khônggvj giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kât 1 nhớ sgNội hu7t4 khônghv giờ ca3evâng- Báo TINTUCVIETDUC


khôngig giờ ca3evâng người hvương dw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên kte e2Rf giangg tronga vẫnbcpHà 2f3 bcp vàng

 Vodafonengười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình yduq trong, Handyvertragmình zpj trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wnbo nếu năm 3rt2fg và hywoi nếu , Cảnh báo ở Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương Älk biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiusä thêm 3e, Mobilefunknhững 3 người bdx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như tud g14tse 3dshtud mình yqd trong, Handykhôngbvg giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khinh thêm 3e mình qw trong

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC