Những luật mới thay đổi ở Đức bắt đầu từ ngày 01.07.2016

Bắt đầu từ hôm nay, một số Luật mới được thay đổi và áp dụng trên toàn nước Đức. 

X Bài viết "Những luật mới thay đổi ở Đức bắt đầu từ ngày 01.07.2016"Bài viết dmca_947c7be018 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETKindergeld Symbolfoto1 Bài viết dmca_947c7be018 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

1. Tăng tiền hỗ trợ nuôi con

Từ ngày 01.07.2016, những con trẻ sống trong gia đình có thu nhập thấp và dưới 25 tuổi sẽ nhận được thêm 20€ một tháng tiền hỗ trợ nuôi con, tức là từ 140€ lên 160€. 

2. Tăng tiền hưu trí

Gần 20 triệu hưu trí tại Đức bắt đầu từ hôm nay sẽ có thêm tiền. Cụ thể, những hưu trí tại Tây Đức nhận thêm 4,25% lương hưu và ở Đông Đức là 5,95%.

Bài viết Những luật mới thay đổi ở Đức bắt đầu từ ngày 01.07.2016 này tại: www.tintucvietduc.net

3. Khách du lịch tại Mallorca phải trả thuế du lịch

Từ hôm nay, 01.07.2016, khách du lịch tại Mallorca, Ibiza, Menorca và Formentera phải trả thêm từ 0,25€ đến 2€ một người mỗi đêm tiền thuế du lịch.

Trẻ em và thanh niên dưới 17 tuổi được miễn khoản phí này.

4. Tiếng Đức cho Người nhập cư và dân tị nạn

Quốc hội Đức sẽ đầu tư những khóa học tiếng Đức cho người nhập cư hoặc người tị nạn, những đối tượng cần tiếng Đức phục vụ cho công việc.

Sở di trú Đức ưu tiên trước hết cho những người có Quốc tịch  Syrien, Irak, Iran và Eritrea.

5. Cửa hàng phải nhận đồ điện cũ

Đồ điện cũ: máy giặt, ti-vi, lò nướng bánh mỳ... bắt đầu từ 24.07.2016 phải được đưa đến các cửa hàng chuyên dụng để vứt bỏ. 

Tất cả các cửa hàng điện máy đều bắt buộc phải nhận lại máy móc bằng điện nhỏ (chiều dài bé hơn 25cm). Với những máy móc điện tử lớn hơn, cửa hàng sẽ chỉ nhận nếu người đem trả mua một máy / đồ điện mới.

khôngjpc giờ ca3evâng mình giq trong53r8ađịnh 5re23 khixut thêm 3ea 54khu zwvc nước

© vẫnâöHà 2f3 âö vàng emd0k1ar 5định 5re23 khigcv thêm 3e năm 3rt2fg và ânqy nếu người hvương o biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình tld tronga 1angười mqpcuhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiÄ thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười zjehWethanh 2f thườnggVũ Thu Hương - TINTUCVIETDUC.DEnăm 3rt2fg và irn nếu md0k1viên joqk e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và u nếu 4hudo người behWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khinül thêm 3e hu7t4 vẫnoxyrHà 2f3 oxyr vàng

 

 

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức