Thứ sáu, 27 Tháng 5 2022

Cách đặt một câu tiếng Đức hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp

Để đặt được câu tiếng Đức hoàn chỉnh, Bạn cần nhớ một số lưu ý về Vị trí các Thành phần câu: Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.....

Để đặt được câu tiếng Đức hoàn chỉnh, Bạn cần nhớ một số lưu ý về Vị trí các Thành phần câu: Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.....

Báo TINTUCVIETDUC giải thích giúp Bạn kỹ hơn trong bài viết dưới đây.

FC TTVD dat mot cau tieng duc hoan chinh 640

cach dat mot cau tieng duc hoan chinh

Ví dụ: Ich habe dir gestern in der Schule das Buch gegeben.  

Bảng công thức vị trí trong một câu như sau:

bang vi tri cau tieng duc

Câu hỏi JA/ NEIN 

  • Động từ sẽ đứng trước câu, chủ ngữ đứng thứ hai, phần còn lại như trong một câu bình thường. 
  • Ví dụ: Habe ich dir das Buch gestern in der Schule gegeben

Câu hỏi với những từ để hỏi: Was, Wo, Wer, Wann,Wie...

  • Từ để hỏi cũng đứng đầu câu 
  • Động từ sẽ đứng thứ hai, chủ ngữ đứng thứ ba, phần còn lại như trong một câu bình thường.
  • Ví dụ: Wann habe ich dir das Buch gegeben?

Lưu ý:

  • Trong câu hỏi về chủ ngữ (nói về ai đó (wer?), chủ ngữ sẽ được bỏ), trong trường hợp này động từ sẽ đứng thứ 3 trong câu. 
  • Ví dụ: Wer hat dir das Buch gegeben? 

cach dat mot cau tieng duc hoan chinh 1

Ví dụ:

  • Er spricht gut Deutsch, denn er war ein Jahr in Deutschland.
  • Er spricht gut Deutsch, weil er ein Jahr in Deutschland war.
  • Er spricht gut Deutsch, schließlich war er ein Jahr in Deutschland.

 

©Cô giáo Đỗ Hồng Vân - Báo TINTUCVIETDUCTrang web này sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng chúng. Tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi