Thứ năm, 11 Tháng 8 2022

Nhân vật và Sự kiện

Angela Merkel - Bà đầm “thép” nước Đức Đương kim Thủ tướng Đức là phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ Thủ tướng Đức, cũng là công dân đầu tiên của Cộng hoà Dân chủ Đức vươn đến vị trí lãnh đạo...