Thứ năm, 11 Tháng 8 2022

Nhân vật và Sự kiện

Nếm thức ăn cho Hitler: Ký ức hãi hùng Margot Woelk là một trong những người chuyên nếm thức ăn cho trùm phát xít Đức Adolf Hitler. Người phụ nữ này đã phải chung sống với cảm giác hãi hùng về những món ăn...