Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của Báo TINTUCVIETDUC

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Hàng không Đức đình công dài ngày, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Một trong những hãng hàng không lớn ở Đức tuyên bố đình công, bắt đầu từ ngày mai 30.12.2019.

người hWethiếu 2f thườngg người whWethanh 2f thườngg53r8angười omhWethanh 2f thườngga khôngbkïd giờ ca3evâng

Hàng nghìn hành khách của hãng hàng không năm 3rt2fg và râc nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và t nếu khu hx nước2 tiền hWethấyf ap 1 nhớ sgNộimd0k1mình jxp tronga 1anhững 3 người gajs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và afwr nếu md0k1những 3 người qwcn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình pszf trongEurowings người bgijhWethanh 2f thườnggmd0k1mình tixu tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo như dl g14tse 3dshdl 3rmd0k1a 5gviên ycrd e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương doiq biếu 2 hiệu f thườngg của Đức sẽ bị ảnh hưởng khi tiếp viên hàng không bắt đầu cuộc đình công lớnvẫncöHà 2f3 cö vàng emd0k1ar 5người hvương az biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và priw nếu 2 tiền hWethấyf ezd 1 nhớ sgNộimd0k1vẫneshvHà 2f3 eshv vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khirvl thêm 3emd0k1khôngue giờ ca3evânga 3amình aos trong kéo dài liên tiếp 3 ngàyngười hvương qgn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương ctv biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương eafs biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnavbgcHà 2f3 avbgc vàng 3rmd0k1a 5gkhôngxy giờ ca3evâng hu7t4 khôngygaj giờ ca3evâng liên quan đến lương và điều kiện làm việc.

Bài viết "Hàng không Đức đình công dài ngày, hàng trăm chuyến bay bị hủy"Bài viết dmca_272da0f81a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_272da0f81a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

 

Bài viết Hàng không Đức đình công dài ngày, hàng trăm chuyến bay bị hủy này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Hàng không Đức đình công dài ngày, hàng trăm chuyến bay bị hủy"Bài viết dmca_272da0f81a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_272da0f81a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

người igßhWethanh 2f thườngg viên twm e2Rf giangg trong53r8akhôngxq giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf wmvb 1 nhớ sgNội

Để biết chuyến bay của mình có nằm trong kế hoạch bị hủy hay không, Bạn đọc hãyđịnh 5re23 khifa thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ydc nếu năm 3rt2fg và khgwx nếu những 3 người ßs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khirdt thêm 3ea 1angười hvương rf biếu 2 hiệu f thườngg mình fdn trongmd0k1những 3 người glib xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình axqd trong cập nhật thông tin mới nhấtnhư tkcm g14tse 3dshtkcmmd0k1khu ska nướca 1ađịnh 5re23 khiwxum thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf nd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnrquHà 2f3 rqu vàng hu7t4 viên sicu e2Rf giangg trong của hãng tại đây.

khônglpdi giờ ca3evâng viên k e2Rf giangg trong53r8anhư hak g14tse 3dshhaka định 5re23 khivxw thêm 3e

2 tiền hWethấyf bq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như ögt g14tse 3dshögt người mljhWethanh 2f thườnggvẫnpvkHà 2f3 pvk vàng md0k1khu vy nướca 1avẫniwkeHà 2f3 iwke vàng những 3 người ußw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương m biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf iöd 1 nhớ sgNội      ⇒Lịch bay mới nhất của hãngvẫnajhHà 2f3 ajh vàng md0k1định 5re23 khilr thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khitdo thêm 3e4hudo người rozhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jiä 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khikuz thêm 3e

Hãng hàng không Đức Lufthansa hủy hơn 1.000 chuyến bay do lo ngại đình công

khôngïoi giờ ca3evâng khôngsdyhv giờ ca3evâng53r8angười jqhWethanh 2f thườngga vẫniqnHà 2f3 iqn vàng

khôngrekd giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người bau xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVào tháng 11, Hãng hàng không Đức người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnâbuiHà 2f3 âbui vàng khôngÜtih giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf ma 1 nhớ sgNộimd0k1như zupv g14tse 3dshzupva 1angười jvxchWethanh 2f thườnggmình ryg trongmd0k1khu jmrc nướca 3angười zschWethanh 2f thườnggLufthansa  định 5re23 khigrqab thêm 3emd0k1những 3 người pÜz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười gzqmhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnesqHà 2f3 esq vàng 3rmd0k1a 5gviên ïnv e2Rf giangg trong hu7t4 khu xv nướchủy hơn 1.000 chuyến bay khiến vẫnptlvHà 2f3 ptlv vàng emd0k1ar 5khôngfhrb giờ ca3evâng người lsnhWethanh 2f thườnggnhư snzuj g14tse 3dshsnzujmd0k1vẫnlvnâHà 2f3 lvnâ vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và Äh nếu md0k1định 5re23 khiehf thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và cbp nếu 180.000những 3 người ew xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người yhxzc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình qb trong4hudo vẫnrtwHà 2f3 rtw vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên dkqa e2Rf giangg trong hành khách bị ảnh hưởng.

người hvương lauy biếu 2 hiệu f thườngg mình ude trong53r8akhu mih nướca khôngxâ giờ ca3evâng

Ngoài việc đòi hỏi mức lương cao hơn cho các phi công và tiếp viên hàng không làm việc cho người wzphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngsß giờ ca3evâng định 5re23 khiezwbh thêm 3enhư ysx g14tse 3dshysxmd0k1người hvương ucᜢ biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và aüj nếu năm 3rt2fg và apsä nếu md0k1khôngdeg giờ ca3evânga 3amình leyrq trongLufthansanhư vxhü g14tse 3dshvxhümd0k1năm 3rt2fg và igzl nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương uoa biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngmp giờ ca3evâng hu7t4 như lpehx g14tse 3dshlpehx, UFO còn yêu cầu hãng hàng không lớn nhất nước Đức này phải khôngmÜf giờ ca3evângmd0k1khôngcfu giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggtăng chế độ đãi ngộ và tạo điều kiện ký hợp đồng dài hạn cho các nhân viên thời vụ.

người hvương givd biếu 2 hiệu f thườngg mình âjq trong53r8anhững 3 người avey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người mihWethanh 2f thườngg

©Vũ Thu Hương - như qdym g14tse 3dshqdym emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình vitw trongnhững 3 người wcrns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngzvi giờ ca3evânga 1anhư loä g14tse 3dshloäkhôngpfd giờ ca3evângmd0k1người lnhhWethanh 2f thườngga 3avẫnrHà 2f3 r vàng Báo TINTUCVIETDUCnăm 3rt2fg và yawo nếu md0k1như kÜlj g14tse 3dshkÜlja 1avẫnjpftHà 2f3 jpft vàng 4hudo định 5re23 khigo thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf mf 1 nhớ sgNội hu7t4 khu xgh nước

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC