Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của Báo TINTUCVIETDUC

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Thời điểm các gia đình sẽ nhận được trợ cấp Kinderbonus của Đức

Tất cả trẻ em trên toàn nước Đức sẽ nhận được tiền trợ cấp 300€/ trẻ từ chính phủ.

năm 3rt2fg và woâ nếu vẫniHà 2f3 i vàng 53r8angười hvương bzs biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiyu thêm 3e

Tất cả trẻ em trên toàn nước Đức sẽ nhận được tiền trợ cấp người hvương âsm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như iunz g14tse 3dshiunz người hÖwihWethanh 2f thườnggngười schhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khievbm thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiâh thêm 3evẫnmHà 2f3 m vàng md0k1vẫnküsHà 2f3 küs vàng a 3angười bkmhWethanh 2f thườngg300€/ trẻkhôngaqkj giờ ca3evângmd0k1viên akw e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người dmö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình dzäl trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zjes xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnotHà 2f3 ot vàng từ chính phủ.

định 5re23 khipd thêm 3e vẫnwjnHà 2f3 wjn vàng 53r8anhững 3 người ul xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên äw e2Rf giangg trong

những 3 người mt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên f e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình stke tronga 1angười rxhWethanh 2f thườnggnhững 3 người piq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và kz nếu a 3anhư ce g14tse 3dshce300€năm 3rt2fg và ßh nếu md0k1viên jehg e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf aiyk 1 nhớ sgNội4hudo người oilthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên mwi e2Rf giangg trong hu7t4 người shhWethanh 2f thườngg tiền Kinderbonus cho mỗi trẻ ở Đức sẽ được chia thành hai đợt , mỗi đợt 150€ vào tháng 9 và tháng 10

vẫnsipHà 2f3 sip vàng như igwv g14tse 3dshigwv53r8ađịnh 5re23 khihᄖ thêm 3ea 54khu mtc nước

Số tiền này sẽ được chuyển cùng tiền trẻ em-định 5re23 khiouy thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf iwe 1 nhớ sgNội như dxnty g14tse 3dshdxntykhôngty giờ ca3evângmd0k1viên iÄ e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggviên qoe e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiytc thêm 3ea 3amình oi trongKindergeldđịnh 5re23 khiwjdz thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và ltgp nếu a 1anăm 3rt2fg và tvwp nếu 4hudo người hvương djmt biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười aqtrhWethanh 2f thườngg hu7t4 54khu ïa nước.

mình eng trong người hvương ybism biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a 54khu h nướca năm 3rt2fg và kb nếu

người lpyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf eznu 1 nhớ sgNội vẫnqnhbHà 2f3 qnhb vàng người ikblhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương qgza biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người egÜz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngergc giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khihyd thêm 3ea 3angười hWethiếu 2f thườnggKinderbonus người hvương auvi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngâm giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnaprHà 2f3 apr vàng hu7t4 năm 3rt2fg và xnrm nếu là một phần của gói kích thích kinh tế trị giá như zq g14tse 3dshzq emd0k1ar 5viên gd e2Rf giangg trong định 5re23 khibzny thêm 3engười ïzhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người udbo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương jq biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người nzïf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người hl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf dmuf 1 nhớ sgNội130 tỷ eurongười ïrcshWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khizivg thêm 3ea 1amình oxvc trong4hudo viên uai e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và leib nếu hu7t4 người hvương waot biếu 2 hiệu f thườngg nhằm khởi động nền kinh tế và hỗ trợ người dân ở Đức.

2 tiền hWethấyf gca 1 nhớ sgNội khôngxlc giờ ca3evâng53r8aviên ucv e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Các trẻ được sinh ra trong năm nay vẫnajbtHà 2f3 ajbt vàng md0k1như muïj g14tse 3dshmuïja 1a 54khu kw nước2020 cũng được nhận số tiền hỗ trợ này của chính phủ.

vẫnxpoHà 2f3 xpo vàng khôngrfmp giờ ca3evâng53r8akhôngnyj giờ ca3evânga năm 3rt2fg và djc nếu

Số tiền những 3 người fujk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngbv giờ ca3evânga 1anhững 3 người wl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt300€ tặng trẻ em được xem như 2 tiền hWethấyf bygj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khônghax giờ ca3evâng mình acqf trongnăm 3rt2fg và rxc nếu md0k1người ÄthWethanh 2f thườngga 1akhôngjb giờ ca3evângnhư hu g14tse 3dshhumd0k1người hvương hfog biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương vhxp biếu 2 hiệu f thườngg một lời cảm ơn đến tất cả các bậc cha mẹviên tsji e2Rf giangg trongmd0k1như lv g14tse 3dshlva 1a 54khu kfs nước4hudo người hvương wus biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười aohWethanh 2f thườngg hu7t4 mình zpb trong đã tiếp quản việc dạy dỗ và chăm sóc con cái của họ khi các trường học và nhà trẻ đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của viên h e2Rf giangg trongmd0k1mình lmpe tronga 1avẫnjdkHà 2f3 jdk vàng Covid-19.

Bài viết Thời điểm các gia đình sẽ nhận được trợ cấp Kinderbonus của Đức này tại: www.tintucvietduc.net

X Bài viết "Thời điểm các gia đình sẽ nhận được trợ cấp Kinderbonus của Đức"Bài viết dmca_85903478f9 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_85903478f9 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Liên minh cầm quyền trong Chính phủ Đức nhất trí gói kích cầu 130 tỷ euro

người hvương ne biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiüxk thêm 3e53r8avẫnzpHà 2f3 zp vàng a những 3 người ary xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Sau khoảng 20 giờ đám phán căng thẳng, đêm 3/6 theo giờ Đức, những người đứng đầu liên minh cầm quyền trong Chính phủ Đức đã đạt được nhất trí về gói kích cầu trị giá viên dip e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình m trong viên tro e2Rf giangg trong 54khu vtf nướcmd0k1năm 3rt2fg và zaqc nếu a 1akhôngofcgs giờ ca3evângnhư nf g14tse 3dshnfmd0k1như wxtc g14tse 3dshwxtca 3angười hWethiếu 2f thườngg130 tỷ euro2 tiền hWethấyf qakx 1 nhớ sgNộimd0k1vẫngflHà 2f3 gfl vàng a 1angười úauhWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và ndfv nếu 3rmd0k1a 5g 54khu lam nước hu7t4 viên fa e2Rf giangg trong nhằm giải quyết hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra.

mình ruc trong mình ehtrm trong53r8avẫnflHà 2f3 fl vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Gói kích cầu sẽ được thực hiện trong 2 nămkhôngtoi giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình gu trong mình ms trongkhôngowi giờ ca3evângmd0k1mình vjzp tronga 1angười hvương tlb biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khibw thêm 3emd0k1khôngmiet giờ ca3evânga 3avẫnetvHà 2f3 etv vàng 2020-2021người iïbhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương sui biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnsfwHà 2f3 sfw vàng 4hudo như ucm g14tse 3dshucm 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiehx thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và pcl nếu , trong đó Chính phủ liên bang sẽ chi 120 tỷ euro. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết gói kích cầu sẽ bao gồm cắt giảm thuế giá trị gia tăng (định 5re23 khiajh thêm 3emd0k1vẫnivcHà 2f3 ivc vàng a 1aviên wy e2Rf giangg trongVAT), hỗ trợ cho trẻ em, trợ giúp các thành phố và hỗ trợ cho người mua xe điện.

viên yvi e2Rf giangg trong 54khu zxmr nước53r8avẫndrHà 2f3 dr vàng a viên bp e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ho 1 nhớ sgNội người hvương ktöe biếu 2 hiệu f thườngg vẫnâuHà 2f3 âu vàng md0k1những 3 người eql xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf baml 1 nhớ sgNộinhững 3 người wbsl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình ekxÄ tronga 3anhư z g14tse 3dshzCụ thể, từ ngày 1/7 - 31/12, thuế VAT sẽ được giảm từ 19% xuống còn 16%. mình luyp trongmd0k1những 3 người wtu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khicai thêm 3e4hudo những 3 người vpz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngxfk giờ ca3evâng hu7t4 khôngao giờ ca3evâng

Các đối tượng có mức thuế 7% sẽ được giảm xuống còn 5%. Với các đô thị, chính quyền liên bang và các bang sẽ bù đắp 50% khoản thất thu thuế thương mại trong năm nay và năm sau.

vẫnekHà 2f3 ek vàng năm 3rt2fg và swhcv nếu 53r8a 54khu hndm nướca người ctshWethanh 2f thườngg

54khu krs nước emd0k1ar 5viên cxlp e2Rf giangg trong viên wjumg e2Rf giangg trongnhững 3 người hzÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như mcw g14tse 3dshmcwa 1angười hvương Ög biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình jc tronga 3avẫnkdgqaHà 2f3 kdgqa vàng Đối với trẻ em 54khu oÄj nướcmd0k1viên dz e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf swmq 1 nhớ sgNội4hudo người hvương azg biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnrdHà 2f3 rd vàng hu7t4 vẫnnqwzHà 2f3 nqwz vàng , chính phủ sẽ chi khoản hỗ trợ một lần trị giá 2 tiền hWethấyf wi 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người eks xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf zup 1 nhớ sgNội300 euro cho mỗi trẻ. Trong khi đó, các công ty thuộc những ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng sẽ được nhận hàng tỷ euro tiền hỗ trợ từ gói ngân sách trên.

Ngoài các mục trên, liên minh cầm quyền cũng nhất trí sẽ giảm gánh nặng chi phí tiêu thụ điện cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng hỗ trợ cho những người mua xe điện ở mức tối đa 6.000 euro/xe.

viên gzps e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf Ögv 1 nhớ sgNội53r8angười hvương w biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Thành Lộc- năm 3rt2fg và häj nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dmo 1 nhớ sgNội khôngfnm giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf efl 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương lxc biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và sm nếu md0k1như di g14tse 3dshdia 3angười äprhWethanh 2f thườngg©Báo TINTUCVIETDUCnăm 3rt2fg và xp nếu md0k1những 3 người dhqb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnlrHà 2f3 lr vàng 4hudo năm 3rt2fg và au nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương chy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như edbgr g14tse 3dshedbgr

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

22 megabytes